ความอุดมสมบูรณ์ของออนเซ็นก็เหนือกว่าใคร

SCROLL DOWN

คาวะยุออนเซ็น

ถ้าพูดถึงคาวะยุออนเซ็นก็ต้องอิโอเซ็น (ออนเซ็นกำมะถัน) ว่ากันว่าคุณสมบัติน้ำออนเซ็นของที่นี่คล้ายกับที่คุสะสึ หนึ่งในสามออนเซ็นชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น และที่นี่ยังได้รับการยอมรับอย่างดีจากผู้ชื่นชอบในการแช่ออนเซ็นในประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นออนเซ็นชื่อดังชั้นนำของฮอกไกโดอีกด้วย

อะคังโคะออนเซ็น

อะคังโคะออนเซ็นมีน้ำผุดออกมาถึง 12 จุดในบริเวณโดยรอบ มีจุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือปริมาณน้ำร้อนที่มีมาก จึงมีสถานที่ให้บริการออนเซ็นที่หลากหลาย มี "ออนเซ็นมือ" และ "ออนเซ็นเท้า" ให้ใช้บริการในระหว่างเดินเล่นได้ด้วย

บ่ออาบน้ำกลางแจ้ง

บ่ออาบน้ำกลางแจ้งเป็นเสมือนที่สุดแห่งวัฒนธรรมออนเซ็นของประเทศญี่ปุ่น ... สามารถแช่น้ำออนเซ็นที่ผุดออกมาปริมาณมากพร้อมกับชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของฤดูนั้น ๆ และของพื้นที่นั้น ๆ ได้

บริเวณคุชิโระมีออนเซ็นที่อุดมสมบูรณ์

บริเวณนี้มีคาวะยุออนเซ็น อะคังโคะออนเซ็น และออนเซ็นอื่นที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ นานา ขอแนะนำให้ "ตระเวนเที่ยวออนเซ็น" เพื่อเพลิดเพลินกับสถานที่นั้น ๆ และคุณสมบัติเฉพาะของออนเซ็นในแต่ละที่