อุทยานแห่งชาติสองแห่ง

SCROLL DOWN

อุทยานแห่งชาติพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ

"พื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ" เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และถูกกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติโดยไม่รวมกับสถานที่อื่นซึ่งหาได้ยากมากในประเทศญี่ปุ่น
สามารถมาชมระบบนิเวศน์ของพืชและสัตว์หายาก รวมถึงพืชเมืองเหนือนานาชนิด

อุทยานแห่งชาติอะคัง

มีความอุดมสมบูรณ์ระดับโลก โดยมีสัตว์อาศัยอยู่นานาชนิด ทั้งที่ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ เช่น ทะเลสาบมะชูที่มีความงดงามเป็นอันดับต้น ๆ ของฮอกไกโด และทะเลสาบอะคังที่มีชื่อเสียงจากการมีสาหร่ายมาริโมะอาศัยอยู่ รวมถึงป่าไม้ผสมที่มีทั้งไม้ใบกว้างและไม้ใบเข็มด้วย

นกกระเรียนมงกุฎแดง อนุสรณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ

นกกระเรียนมงกุฎแดงเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ มีชื่อภาษาไอนุว่า "สะรุรุน คามุย (เทพเจ้าแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำ)" เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระมาแต่โบราณ

สาหร่ายมาริโมะ อนุสรณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ

ทำไมทะเลสาบอะคังถึงเลี้ยงสาหร่ายได้ใหญ่และสวยงามขนาดนี้ ... สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่ได้จากการผสมผสานของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้ง "ป่า" "ภูเขาไฟ" และ "ทะเลสาบ" แบบนี้ จะเรียกว่าเป็นของขวัญจากฟ้าก็ได้