ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

SCROLL DOWN

เหล่าสัตว์ในทะเล

ฮอกไกโดมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่ประมาณ 80 สายพันธุ์
ประมาณ 30 สายพันธุ์เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล ทั้งวาฬ แมวน้ำ สิงโตทะเลสเตลลาร์ ฯลฯ ซึ่งถือว่าแปลกมากที่สัตว์เหล่านี้มีการแพร่พันธุ์อยู่ใกล้ย่านที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ในบริเวณคุชิโระเองก็มีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับทัวร์ชมวาฬ โลมา ฯลฯ อยู่อย่างครบครัน

เหล่าสัตว์ในป่าและบนผืนแผ่นดิน

บนบกก็มีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่จำนวนมาก ตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็กอย่างกระรอกเอโสะ สัตว์ขนาดกลาง อาทิ จิ้งจอกฮอกไกโด ตลอดจนสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น กวางเอโสะ และหมีสีน้ำตาล

การประกวดความงามของเหล่าดอกไม้ป่า

ฮอกไกโดตั้งอยู่บริเวณจุดเปลี่ยนระหว่างเขตชื้นเป็นเขตกึ่งขั้วโลก มีต้นไม้นานาพรรณ ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิตลอดจนถึงฤดูร้อน บริเวณคุชิโระจะกลายเป็นดินแดนแห่งดอกไม้ที่มีดอกไม้หลากหลายชนิดบานแข่งกัน ตั้งแต่บนภูเขาลงมาพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดจนถึงบริเวณชายฝั่งทะเล ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดเรียกว่า “ทุ่งอะยาเมะกาบาระ” ซึ่งเป็น “สวนดอกไม้ธรรมชาติ” ที่มีดอกไม้ป่าบานเต็มพื้นที่ทุ่งหญ้าริมชายฝั่ง เป็นอีกหนึ่งความงดงามทางธรรมชาติที่เป็นที่ภาคภูมิใจของที่นี่

ความงดงามที่สร้างโดยป่าและทะเลสาบ

ป่าในพื้นที่คุชิโระเป็นป่าไม้ผสมของไม้ใบกว้างและไม้ใบเข็ม ช่วงแตกใบใหม่ในฤดูใบไม้ผลิและช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงจะงดงามมาก ในฤดูหนาวต้นสนเจโซและสนโทโดมัตสึจะถูกปกคลุมด้วยหิมะ และในช่วงที่หนาวจัดจะเกิดปรากฏการณ์จุเฮียว (ต้นไม้ถูกปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็ง) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและงดงามมาก นอกจากนี้ยังมี “สาหร่ายมาริโมะ” พืชที่มีลักษณะพิเศษของทะเลสาบอะคังซึ่งมีความแปลกและงดงามจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เป็นสาหร่ายสีเขียวประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลมอย่างงดงาม พบได้เฉพาะในบริเวณนี้เท่านั้น 。