อยู่คู่กับธรรมชาติ อยู่คู่กับเทพเจ้า บนผืนแผ่นดินนี้

SCROLL DOWN

พิธีกรรม

ผู้คนในชนเผ่าไอนุจะนับถือทุกอย่างที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของพวกเขาให้เป็นคามุย (เทพเจ้า) ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือสัตว์ต่าง ๆ และมีพิธีกรรมที่หลากหลายเพื่อแสดงความขอบคุณต่อสิ่งเหล่านั้น

การเต้นรำแบบโบราณของไอนุ

การเต้นรำแบบดั้งเดิมนี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกด้วย ผู้คนเผ่าไอนุที่อาศัยอยู่ในบริเวณคุชิโระก็ได้สืบสานการเต้นรำนี้มาด้วยเช่นกัน

ลายไอนุ

ลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนชุดชนเผ่าที่ผู้คนเผ่าไอนุสวมอยู่มีหลากหลายชนิด ซึ่งล้วนเป็นงานฝีมือที่ปักเย็บด้วยใจ ว่ากันว่ามีพลังปัดเป่าไม่ให้ปีศาจชั่วร้ายเข้ามาใกล้ด้วย

อะคัง ไอนุโคะทัน

“โคะทัน” เป็นภาษาไอนุ แปลว่า “หมู่บ้าน” ไอนุโคะทันที่ทะเลสาบอะคังมีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด สามารถมาสัมผัสวัฒนธรรมและงานฝีมือดั้งเดิม ตลอดจนความคิดและวิถีชีวิตของผู้คนในชนเผ่าไอนุได้