จุดชมนกป่าชั้นนำของโลก

SCROLL DOWN

นกฮูกเอโสะ

นกฮูกเอโสะจะพบมากตามป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ โดยพบได้ตลอดทั้งปีในบริเวณคุชิโระ เป็นนกฮูกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์นกฮูกเอโสะในบริเวณคุชิโระด้วย

อินทรีทะเลชเตลเลอร์

อินทรีทะเลชเตลเลอร์เป็นอินทรีขนาดใหญ่ที่มีเมื่อกางปีกแล้วจะยาวถึงเกือบ 2 เมตร พบมากในฤดูหนาวบริเวณเดียวกับอินทรีหางขาว คือที่ชายฝั่งหรือริมทะเลสาบ

นกหัวขวานดำ

นกหัวขวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทั้งตัวเป็นสีดำยกเว้นบริเวณด้านบนส่วนหัวจะเป็นสีแดง ชอบใช้กิ่งไม้แห้งเคาะตีเพื่อแสดงอาณาเขตโดยจะได้ยินเสียงเคาะดังออกไปไกล

นกกระเรียนมงกุฎแดง

ภาษาไอนุจะเรียกนกกระเรียนมงกุฎแดงว่า “สะรุรุน คามุย (เทพเจ้าแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำ)” เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่วนมากจะทำรังและขยายพันธุ์ในบริเวณคุชิโระ