หมู่บ้านสึรุอิ
หมู่บ้านสึรุอิ

SCROLL DOWN

หมู่บ้านสึรุอิ

ชื่อเมืองและหมู่บ้านในบริเวณคุชิโระส่วนมากจะมาจากภาษาไอนุ โดยหมู่บ้านสึรุอิได้ชื่อนี้มาจาก “นกกระเรียนมงกุฎแดง” ซึ่งเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ หมู่บ้านแห่งนี้มีนกกระเรียนมงกุฎแดงอาศัยอยู่จำนวนมากตามชื่อหมู่บ้านที่แปลว่า มีนกกระเรียน และจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชมนกกระเรียนอันงดงามที่นี่ทุกปี ครั้งหนึ่งนกกระเรียนมงกุฎแดงเกือบที่จะสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่ด้วยความร่วมมือของผู้คนในหมู่บ้านและคนอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้ปัจจุบันสามารถพบนกกระเรียนมงกุฎแดงที่หมู่บ้านสึรุอิได้กว่า 500 ตัว ซึ่งถือเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รังนกกระเรียนมงกุฎแดงในฤดูหนาว

“สะพานโอโตะเนะ” เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเซ็ตสึริซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านสึรุอิ และเป็นจุดชมนกกระเรียนมงกุฎแดงยอดนิยมที่จะมีช่างภาพมากันจำนวนมาก รังของฝูงนกกระเรียนมงกุฎแดงที่พยายามหาที่อุ่น ๆ นอนพร้อมกับปกป้องตัวเองจากศัตรู เป็นภาพยามเช้าอันงดงามที่ทำให้ผู้คนต่างรู้สึกประทับใจ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในฤดูหนาว

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทำให้นกกระเรียนมงกุฎแดงสามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระที่มีฤดูหนาวอันโหดร้ายนี้ได้ คือความสัมพันธ์กับมนุษย์ ความผูกพันระหว่างผู้คนในหมู่บ้านสึรุอิและนกกระเรียนมงกุฎแดงเป็นผลจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันในทุก ๆ วันของช่วงหนาวจัดจะมีนกกระเรียนมงกุฎแดงกว่า 200 ตัวมารวมกันที่จุดให้อาหารสองแห่ง ได้แก่ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอิโต” และ “สึรุมิได (จุดชมนกกระเรียน)”

แหลมสองแห่งในพื้นที่ชุ่มน้ำ

พื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระเคยเป็นทะเลมาก่อน จึงเรียกส่วนที่สูง 2 จุดว่า “แหลม” ซึ่งได้แก่ “แหลมคิระโคะทัน” สถานที่ที่พบนกกระเรียนมงกุฎแดงอีกครั้งหนึ่งหลังจากคิดว่ามันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว และ “แหลมมิยาจิมะ” ที่สามารถชมความงดงามของแม่น้ำคุชิโระอันคดเคี้ยวได้ ทั้งสองแห่งนี้ล้วนถูกเรียกว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์คอยปกปักษ์รักษามาจนถึงปัจจุบัน

ขึ้นหลังม้าที่เกิดในทุ่งหญ้าของฮอกไกโด

ม้าญี่ปุ่นแท้สายพันธุ์ฮอกไกโดจะถูกเรียกด้วยความรักว่า “โดซังโคะ (ลูกผู้กำเนิดในฮอกไกโด)” มีความแข็งแรงสามารถเลี้ยงแบบปล่อยได้ และมีบทบาทที่สำคัญในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก แม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่มีความเร็วและความอดทนสูง นิสัยไม่ก้าวร้าว ปัจจุบันกิจกรรมขี่ม้า “โดซังโคะ” แล้วระลึกถึงความโรแมนติกในยุคบุกเบิกกำลังเป็นที่นิยม

หมู่บ้านปศุสัตว์อันงดงาม

หมู่บ้านสึรุอิเป็นสมาชิก “หมู่บ้านที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น” มีการปศุสัตว์เป็นอุตสาหกรรมหลัก สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ชีส ไอศกรีม ฯลฯ ที่ได้รับการยอมรับอย่างดีไปทั่วประเทศ