คุชิโระโจ
คุชิโระโจ

SCROLL DOWN

คุชิโระโจ

คุชิโระโจอยู่ติดกับเมืองคุชิโระ เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในฐานะเมืองสำหรับแวะนอนค้างคืนระหว่างการเดินทาง ปัจจุบันมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่ก็เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สามารถออกไปแนวชายฝั่งอันโหดร้ายของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระขนาดใหญ่ในเวลาประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์จากตัวเมือง อีกทั้งมีอาหารทะเลที่หลากหลาย คุณภาพสูงและอร่อย จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วประเทศ

ประตูน้ำอิวะบ็อกคิ ฐานการพัฒนาของคุชิโระที่ยังคงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน

“แม่น้ำคุชิโระ” เป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ มีเส้นทางคดเคี้ยวสวยงาม เดิมทีจะไหลผ่านตัวเมืองคุชิโระไปยังท่าเรือคุชิโระ แต่เนื่องจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ และมีปัญหาดินทรายปริมาณมากถูกพามายังอ่าวที่ท่าเรือ ทำให้มีการปรับปรุงทางน้ำครั้งใหญ่ในปี 1931 ส่งผลให้เมืองคุชิโระและท่าเรือคุชิโระสามารถพัฒนาขึ้นมาได้อีกมาก ปัจจุบันยังคงรักษาประตูน้ำ “อิวะบ็อกคิ” ที่ใช้ในสมัยนั้นไว้เป็นอย่างดี

จุดชมวิวโฮโซโอคะ สถานที่ที่มีชื่อเสียงมากในพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ

มีอีกชื่อหนึ่งว่า “จุดชมวิวอันยิ่งใหญ่แห่งโฮโซโอคะ” ที่นี่จะมองเห็นพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระจากฝั่งตะวันออก มีแม่น้ำคุชิโระที่คดเคี้ยวอยู่ตรงหน้า และมีภูเขาโอะอะคังดาเคะและภูเขาเมะอะคังดาเคะอยู่ด้านหลังทางทิศเหนือ ว่ากันว่าเป็นจุดที่สามารถชมพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระได้กว้างมากที่สุด

“แหลมชิเรปะ” ดินแดนแห่งสุดท้ายในเส้นทางพื้นที่ชื่ออ่านยากยอดนิยม

“แนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ” เป็นแนวชายฝั่งที่มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร อยู่ทางตะวันออกของฮอกไกโด โดยมีเส้นทางกว่า 40 กิโลเมตรที่เชื่อมเมืองคุชิโระและคุชิโระโจเข้าด้วยกันเรียกว่า “เส้นทางพื้นที่ชื่ออ่านยาก (นันโดคุจิเมโร้ด)” เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมาก พื้นที่เหล่านี้นำชื่อภาษาไอนุมาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นจึงทำให้อ่านยากกว่าปกติ โดยมีอยู่ถึง 22 จุดตลอดเส้นทาง และจุดสุดท้ายก็คือ “แหลมชิเรปะ” ที่มีทัศนียภาพงดงามจนลืมหายใจ

ฮอกกี้น้ำแข็งรองเท้าบูท กีฬาแสนสนุกที่กำเนิดจากคุชิโระโจ

เป็นกีฬาที่คุชิโระโจได้เริ่มจัดขึ้นในปี 1978 เพื่อแก้ปัญหาการออกกำลังกายไม่เพียงพอของประชาชนในฤดูหนาว ผู้คนจำนวนมากชื่นชอบเพราะมันสนุกและเล่นง่าย จนปัจจุบันมีการนำไปเล่นในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว และมีการจัดแข่งขันระดับประเทศทุกปีตั้งแต่ปี 2005 ด้วย

กระแสน้ำโอยะชิโอะคือป่าสาหร่ายคอมบุที่ใกล้ที่สุด

เขตที่ถูกเรียกว่า “ป่าสาหร่ายคอมบุ” ของคุชิโระโจ คือเขตเลี้ยงสาหร่ายคอมบุที่มีพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั้งหมดของแนวชายฝั่งประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นที่ที่เหมาะกับการเพาะเลี้ยงได้สมกับชื่อ “ป่าสาหร่ายคอมบุ” และยังเป็นบริเวณที่กระแสน้ำโอยะชิโอะเข้าใกล้ประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดด้วย มีผลผลิตทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพสูงตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปลาสาเกและปลาซัมมะ ตลอดจนปลาทาระ ปลาฮคเคะ ปลาโซอิ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยเม่น หมึกยักษ์ ฯลฯ