SEASHORE

SEASHORE

ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นจุดบรรจบของเหนือและใต้

มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณนอกชายฝั่งคุชิโระ เป็นจุดที่กระแสน้ำโอยะชิโอะจากทางเหนือมาบรรจบกับกระแสน้ำคุโรชิโอะจากทางใต้ เกิดเป็นหมอกให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระและเป็นม่านปกคลุมทะเลสาบมะชู ทะเลสาบที่มีเรื่องเล่าขานเป็นตำนาน แนวชายฝั่งที่มีลักษณะแตกต่างกันสองแบบ ทั้งที่เป็นหน้าผาขรุขระและที่เป็นผืนทรายยาวต่างก็มีความงดงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ... ทะเลที่สร้างธรรมชาติให้แก่คุชิโระเป็นทะเลอันอุดมสมบูรณ์ที่มอบผลผลิตทางทะเลให้แก่ผืนดินนี้มาแต่โบราณ

แหลมหน้าผาชัน

“แนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ” ถูกเรียกว่าเป็นทัศนียภาพที่ราวกับไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะลักษณะหน้าผาชันที่แทงยื่นออกไปในทะเล ดูทรงพลังจนบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ เป็นภาพที่ตราตรึงใจทั้งทิวทัศน์ดอกไม้ตั้งแต่ต้นฤดูร้อนถึงฤดูใบไม่ร่วง ตลอดจนภาพบรรยากาศฤดูหนาวอันโหดร้าย

ทะเลหมอกกับธรรมชาติของคุชิโระ

ทะเลหมอกที่นี่เกิดขึ้นจากการบรรจบกันของกระแสน้ำโอยะชิโอะและกระแสน้ำคุโรชิโอะ เราไม่สามารถพูดถึงอาหารและธรรมชาติของบริเวณคุชิโระโดยไม่พูดถึงอิทธิพลของทะเลหมอกนี้ได้เลย ในฤดูร้อนจะมีหมอกในตำนานเข้ามาปกคลุมทะเลสาบมะชูที่อยู่ห่างไกลออกไปราวกับกลืนกิน และหมอกนี้ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับผืนทะเลเช่นกัน

สวนดอกไม้ธรรมชาติของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ

แนวชายฝั่งของบริเวณคุชิโระมีสวนดอกไม้ธรรมชาติที่เหล่าดอกไม้ป่าทั้งหลายจะแข่งกันบานอย่างงดงามตลอดตั้งแต่ต้นฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทำให้คุณได้พบกับชายฝั่งที่มีลักษณะต่าง ๆ นานา การลองจำชื่อดอกไม้ในบริเวณคุชิโระก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำสุดพิเศษของคุณได้อย่างแน่นอน

เริ่มจากความอุดมสมบูรณ์ของทะเล

ทะเลนอกชายฝั่งของบริเวณคุชิโระเป็นจุดที่กระแสน้ำเย็นและกระแสน้ำอุ่นมาบรรจบกัน ทำให้เป็นแหล่งทำประมงชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นมาแต่โบราณ ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของบริเวณนี้ก็เริ่มมาจากทะเลอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เช่นกัน

รายงานที่เกี่ยวข้อง