LAKE&RIVER

LAKE&RIVER

น้ำที่สะอาดและงดงาม

บริเวณคุชิโระมีแม่น้ำและหนองน้ำ ตลอดจนทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่งดงามต่าง ๆ กลายมาเป็นทัศนียภาพที่สมบูรณ์แบบซึ่งหาดูที่อื่นไม่ได้ ช่วยผ่อนคลายจิตใจให้แก่ผู้ที่ได้ชม อาทิ แม่น้ำคุชิโระ แม่น้ำระดับหนึ่ง (ตามที่กำหนดในกฎหมายประเทศญี่ปุ่น) ที่ไม่มีเขื่อนอยู่ซึ่งมีน้อยมากในประเทศญี่ปุ่น สภาพภูมิประเทศของที่นี่มีความหลากหลายและมีน้ำที่แสนสะอาด มีส่วนเชื่อมต่อกับภูเขาและทะเล และเป็นสถานที่หล่อเลี้ยงชีวิตนานาพรรณ ทั้งปลา สัตว์น้ำ นกป่า ฯลฯ

ทะเลสาบคุชชาโระและแม่น้ำคุชิโระ

แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดคุชชาโระเป็นแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีทะเลสาบที่สวยงามสามแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือทะเลสาบคุชชาโระ ที่ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำคุชิโระ สายน้ำที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ แหล่งอุ้มชูชีวิตของสัตว์และพืชนานาชนิด ที่แห่งนี้ยังถือเป็นต้นกำเนิดแห่งธรรมชาติของบริเวณคุชิโระอันยิ่งใหญ่นี้ด้วย

ทะเลสาบแห่งความลึกลับและตำนาน ทะเลสาบอะคังและทะเลสาบมะชู

ทะเลสาบอะคังและทะเลสาบมะชูเป็นสถานที่ที่มีตำนานเล่าขานกันมากมาย แม้ว่าจะเป็นทะเลสาบชั้นนำของฮอกไกโด แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีเรื่องลึกลับที่หาคำตอบไม่ได้อยู่อีก ... ป่าลึกอันยิ่งใหญ่ได้ปกปักษ์รักษาสาหร่ายมาริโมะ อนุสรณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญในทะเลสาบอะคัง และน้ำของทะเลสาบมะชูที่มีความใสระดับต้น ๆ ของโลกมาโดยตลอด

พื้นที่ชุ่มน้ำและหนองน้ำ

พื้นที่ชุ่มน้ำมีทั้งน้ำที่ผุดขึ้นมาและแม่น้ำที่ไหลผ่านอีกหลายสาย ทำให้มีหนองน้ำน้อยใหญ่จำนวนมาก โดยมีทะเลสาบหลัก ๆ ได้แก่ ทะเลสาบโทโระและทะเลสาบชิรารุโทโระที่บริเวณปลายน้ำของพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ และทะเลสาบอัคเคชิที่พื้นที่ชุ่มน้ำเบคันเบอุชิ

พบกับเหล่าปลาน้อยใหญ่

บริเวณคุชิโระมีน้ำที่ใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์ และเป็นสวรรค์ของปลาเทราต์ซึ่งเป็นปลาหลักของฮอกไกโดด้วย อีกทั้งมีปลาสายพันธุ์อื่นอีกมากมาย เช่น เจ้าแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำ ปลาอิโต และปลาซากุระมาสุที่สวยงาม จึงเป็นแหล่งตกปลายอดนิยมของนักตกปลาจำนวนมากด้วย

รายงานที่เกี่ยวข้อง