บริเวณคุชิโระ คืออะไร

บริเวณคุชิโระ คืออะไร

บริเวณคุชิโระ คืออะไร

บริเวณคุชิโระเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แม้ในฮอกไกโดเองก็ถือว่าเป็นสถานที่พิเศษไม่เหมือนใคร
มีป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ชุ่มน้ำอันกว้างขวาง แม่น้ำและทะเลสาบที่งดงาม ตลอดจนทะเลที่นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ต่าง ๆ นานา
ทั้งหมดนี้เป็นขุมสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายนานาพรรณ

Kushiro Area Map

ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่

หากจะอธิบายถึงธรรมชาติของบริเวณคุชิโระในหนึ่งคำ ก็ต้องเป็นคำว่า “ความหลากหลาย” มีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่หลากหลาย ภายในพื้นที่ประมาณ 6,000 ตารางกิโลเมตร เห็นได้จากการที่มีอุทยานแห่งชาติสองแห่ง ได้แก่ อะคังและพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ รวมถึงสวนสาธารณะจังหวัดที่อัคเคชิ และพื้นที่ชุ่มน้ำในอนุสัญญาแรมซาร์อีก 4 แห่ง (ปี 2016)

GO

WETLAND พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริเวณคุชิโระมีพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่มีบรรยากาศราวกับไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น ชื่อว่า พื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ มีสภาพอากาศเย็นสบายและมีพืชนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มไปหมด ที่แห่งนี้เป็นที่ที่พัฒนาด้วยมือมนุษย์ในอดีตได้ยาก จึงเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ธรรมชาติยุคโบราณยังคงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน ภายในมีพืชและสัตว์หายาก รวมถึงอนุสรณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ ฯลฯ อาศัยอยู่จำนวนมาก พื้นที่ชุ่มน้ำเบคันเบอุชิและพื้นที่ชุ่มน้ำคิริทัปปุที่อยู่ใกล้กันก็มีธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน

อ่านต่อ

LAKE&RIVER ทะเลสาบและแม่น้ำ

บริเวณคุชิโระมีแม่น้ำและหนองน้ำ ตลอดจนทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่งดงามต่าง ๆ กลายมาเป็นทัศนียภาพที่สมบูรณ์แบบซึ่งหาดูที่อื่นไม่ได้ ช่วยผ่อนคลายจิตใจให้แก่ผู้ที่ได้ชม อาทิ แม่น้ำคุชิโระ แม่น้ำระดับหนึ่ง (ตามที่กำหนดในกฎหมายประเทศญี่ปุ่น) ที่ไม่มีเขื่อนอยู่ซึ่งมีน้อยมากในประเทศญี่ปุ่น สภาพภูมิประเทศของที่นี่มีความหลากหลายและมีน้ำที่แสนสะอาด มีส่วนเชื่อมต่อกับภูเขาและทะเล และเป็นสถานที่หล่อเลี้ยงชีวิตนานาพรรณ ทั้งปลา สัตว์น้ำ นกป่า ฯลฯ

อ่านต่อ

FOREST ป่า

บริเวณคุชิโระตลอดจนพื้นที่ฮอกไกโดทั้งหมด เป็นรอยต่อของเขตเย็นชื้นและเขตกึ่งขั้วโลก จึงมีพืชพรรณต่าง ๆ ของเมืองหนาวและเขตชื้นกระจัดกระจายผสมกัน ทำให้เกิดเป็นป่าไม้ผสมของไม้ใบกว้างและไม้ใบเข็ม และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เติบโตขึ้นมาโดยอาศัยต้นไม้เหล่านั้น ทำให้มีป่าที่มีเสน่ห์อยู่เต็มไปหมด

อ่านต่อ

SEASHORE ทะเล

มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณนอกชายฝั่งคุชิโระ เป็นจุดที่กระแสน้ำโอยะชิโอะจากทางเหนือมาบรรจบกับกระแสน้ำคุโรชิโอะจากทางใต้ เกิดเป็นหมอกให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระและเป็นม่านปกคลุมทะเลสาบมะชู ทะเลสาบที่มีเรื่องเล่าขานเป็นตำนาน แนวชายฝั่งที่มีลักษณะแตกต่างกันสองแบบ ทั้งที่เป็นหน้าผาขรุขระและที่เป็นผืนทรายยาวต่างก็มีความงดงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ... ทะเลที่สร้างธรรมชาติให้แก่คุชิโระเป็นทะเลอันอุดมสมบูรณ์ที่มอบผลผลิตทางทะเลให้แก่ผืนดินนี้มาแต่โบราณ

อ่านต่อ

สถานที่เป้าหมายในการท่องเที่ยว